เปิดสอบพนักงานราชการ

Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร))

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18,000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 20 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 19500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 4 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.3)

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18,000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18,000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง))

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,280 | วุฒิ : ปวช.

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 8 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างเครื่องกล

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13800 | วุฒิ : ปวส.

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 24 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,280 | วุฒิ : ปวช.

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 24 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครสถาปนิก

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 19,500 , 20,540 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 24 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างโยธา

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13800 | วุฒิ : ปวส.

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 24 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครพนักงานบริการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 10,430 | วุฒิ : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

กองทัพเรือ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 1 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครพนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 10,430 | วุฒิ : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

กองทัพเรือ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 1 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครพนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานพิมพ์) แผนกการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 10,430 | วุฒิ : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

กองทัพเรือ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 1 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครพนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 10,430 | วุฒิ : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

กองทัพเรือ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 1 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ ที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว