เปิดสอบข้าราชการ

Card image cap

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15,000-16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 5 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15,000-16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 5 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมควบคุมโรค เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 28 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 12,650 | วุฒิ : ปวส.

กรมควบคุมโรค เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 28 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 12,650 | วุฒิ : ปวส.

กรมควบคุมโรค เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 28 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 12,650 | วุฒิ : ปวส.

กรมควบคุมโรค เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 28 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมควบคุมโรค เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 28 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 18,020 - 19,830 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000-16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 4 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 17,500 - 19,250 | วุฒิ : ปริญญาโท

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 18 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 15000-16500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 10,840-11,930 | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครวิศวกรสำรวจปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 15 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 15 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 15 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

จำนวน 44 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 44 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 15 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวน 11 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 11 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 15 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน : - | วุฒิ : - ปริญญาตรี- ปริญญาโท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 1 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : - | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 1 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : - | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 1 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 17,500 - 19,250 | วุฒิ : ปริญญาโท

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการแผนที่ภาพ่ถ่ายปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 1 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15,000 - 16,500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 - 12,650 | วุฒิ : ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 - 12,650 | วุฒิ : ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 - 12,650 | วุฒิ : ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครมัณฑนากรปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : (๑) 15,000 - 16,500 (2) 15,800 - 17,380 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักผังเมืองปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 17,500 - 19,250 | วุฒิ : ปริญญาโท

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครสถาปนิกปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : (1) 15,000 - 16,500 (2) 15,800 - 17,380 | วุฒิ : ปริญญาตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 15000-16500 | วุฒิ : ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 11 วัน