งานสำหรับวุฒิ ปวส

Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต นิติกร และพนักงานสื่อสาร(สมัครได้ที่สำนักงานพื้นที่ตามประกาศหรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS)

จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน : 11280-18000 | วุฒิ : - ปวช.- ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา- ปริญญาตรี

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 10,840-12,650 | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 10,840-12,650 | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างเครื่องกล

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13800 | วุฒิ : ปวส.

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 33 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานสื่อสาร

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13,800 | วุฒิ : ปวส.

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างโยธา

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13800 | วุฒิ : ปวส.

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 33 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างโยธา

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13800 | วุฒิ : ปวส.

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 10,840-11,930 | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 7 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 ระยอง)

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13,800 | วุฒิ : ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 1 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13,800 | วุฒิ : ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 1 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง)

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 13,800 | วุฒิ : ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 1 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)

จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน : 13,800 | วุฒิ : ปวส.

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 1 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครพนักงานผังเมือง

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 13800 | วุฒิ : ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 1 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

จำนวน 44 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 44 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 24 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวน 11 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 11 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 24 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : - | วุฒิ : ปวส.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 10 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 - 12,650 | วุฒิ : ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 9 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 - 12,650 | วุฒิ : ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 9 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน : 11,500 - 12,650 | วุฒิ : ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 9 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 10,200 | วุฒิ : ปวส.

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 10,200 | วุฒิ : ปวส.

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครนายช่างสำรวจ

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 11,500-12,650 | วุฒิ : - ปวส.- อนุปริญญา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเกษตร

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 11,500-12,650 | วุฒิ : - ปวส.- อนุปริญญา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน : 11,500-12,650 | วุฒิ : - ปวส.- อนุปริญญา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : ตามประกาศอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยมหิดล | วุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช, หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมัครวันนี้วันสุดท้าย
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน : 11,280-13,800 | วุฒิ : - ปวช.- ปวท.- ปวส.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,280-13,800 | วุฒิ : - ปวช.- ปวท.- ปวส.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานบุคคล

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,280-13,800 | วุฒิ : - ปวช.- ปวท.- ปวส.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 11,280-13,800 | วุฒิ : - ปวช.- ปวท.- ปวส.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 3 วัน