งานสำหรับวุฒิ ปริญญาโท

Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน : 17,500 - 19,250 | วุฒิ : ปริญญาโท

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 25 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน : - | วุฒิ : - ปริญญาตรี- ปริญญาโท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 8 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 17,500 - 19,250 | วุฒิ : ปริญญาโท

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 7 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักผังเมืองปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน : 17,500 - 19,250 | วุฒิ : ปริญญาโท

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 7 วัน
Card image cap

ประกาศรับสมัครนักวิชาการพาณิชย์

จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน : 21000 | วุฒิ : ปริญญาโท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียใจด้วยครับ ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขา

จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน : 24600/30000 | วุฒิ : - ปริญญาโท- ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 10 อัตรา

เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัส ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เหลือเวลาสมัคร 273 วัน