กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.3) จำนวน 1 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร ( ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 )

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.3)

อัตราเงินเดือน : 18,000

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
งานบุคคล งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานพิมพ์และจัดทำเอกสารงานรวบรวมข้อมูล สถิติงานร่างโต้ตอบหนังสือ งานประชุม
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี 3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ด้านงานพัสดุ 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. ความรับผิดชอบ 3. ความละเอียดรอบคอบ 4. ความถูกต้องของงาน 5. การบริการที่ดี
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัส ที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ : http://www.oard3.doa.go.th , www.doa.go.th

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


สมัครวันนี้วันสุดท้าย!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันพฤหัส ที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันพฤหัส ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ