มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 )

ประกาศรับสมัคร : ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์

อัตราเงินเดือน : 35,700

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ตำแหน่งอาจารย์ ระดับวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมเคมี หรือที่สัมพันธ์กัน
3.หากมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ตำแหน่งอาจารย์ ระดับวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมเคมี หรือที่สัมพันธ์กัน
3.หากมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การเรียนการสอน/การวิจัย


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
1.การทดสอบทางจิตวิทยาและความฉลาดทางอารมณ์
2.การทดสอบสอน (เป็นภาษาอังกฤษ) โดยการให้ผู้สมัครทดสอบสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร (เวลา 10 นาที)
3.การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (เวลา 10 นาที)
4.การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ

ทักษะ/สมรรถนะ : การเรียนการสอน/การวิจัย

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันพฤหัส ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ : http://www.engr.tu.ac.th

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เหลือเวลาสมัคร 30 วัน!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันพุธ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันพฤหัส ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ