กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 2 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร ( ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 )

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน ทางพืชศาสตร์ ทางการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางพืชศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน ทางพืชศาสตร์ ทางการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางพืชศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานวิจัยได้ทันที และพัฒนางานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชที่อยู่ในความรับผิดชอบ การเขตกรรม สรีรวิทยา และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งปฏิบัติงานในโครงการพระราชดำริ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัคร)


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตพืช สรีรวิทยาของพืช และด้านเมล็ดพันธุ์พืช

ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันอังคาร ที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ : http://doa.thaijobjob.com และ www.doa.go.th/human

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เหลือเวลาสมัคร 25 วัน!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันอังคาร ที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ