กองทัพเรือ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

กองทัพเรือ ( กรมกำลังพลทหารเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 )

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

อัตราเงินเดือน : 10,430

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

รายละเอียดวุฒิ : -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 /เทียบเท่า
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-เพศชาย / หญิง
-มีความรู้ภาษาไทย - อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 /เทียบเท่า
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-เพศชาย / หญิง
-มีความรู้ภาษาไทย - อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ
-ปฏิบัติงานในการบริการต้อนรับและรับรองแขกของหน่วยงาน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่ม
-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
สอบทฤษฎี และสอบปฏิบัติ
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ
สอบทฤษฎี และสอบปฏิบัติ
วิธีการประเมิน :

- สมรรถนะ

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่สอบได้คะแนนในลำดับที่ 1 จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ประกาศ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เหลือเวลาสมัคร 1 วัน!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ