กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สวพ.7) จำนวน 1 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร ( ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 )

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สวพ.7)

อัตราเงินเดือน : 11,280

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปวช.

รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาพณิชยการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาพณิชยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการ รวบรวมจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล
2.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.ความถูกต้องของงาน 3.การสืบเสาะหาข้อมูล 4.ความรับผิดชอบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ : http://www.doa.go.th/oard7 และ www.doa.go.th

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เหลือเวลาสมัคร 1 วัน!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ