สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 )

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี คัดเลือก

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 10,840-11,930

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1.ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1.ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -

ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันอังคาร ที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2563

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เหลือเวลาสมัคร 5 วัน!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันอังคาร ที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ