กองทัพเรือ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา

กองทัพเรือ ( กรมกำลังพลทหารเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 )

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ

อัตราเงินเดือน : 10,430

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

รายละเอียดวุฒิ : -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-เพศชาย / หญิง / สัญชาติไทย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-เพศชาย / หญิง / สัญชาติไทย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -พับหนังสือ เข้าเล่ม เย็บด้วยลวด เย็บด้ายด้วยมือ
ทำปกอ่อน ทำปกแข็ง ทำปกแฟ้มประกาศนียบัตร
ต่างๆ ทำกล่อง ทำซองและแฟ้มเก็บเอกสาร
-ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
-ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-สอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ
-สอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน :

- สมรรถนะ

เกณฑ์การประเมิน : -ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 จะได้รับการบรรจุเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัส ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เหลือเวลาสมัคร 10 วัน!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันพฤหัส ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ