สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 )

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศรับสมัคร

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศรับสมัคร

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ : https://alro.thaijobjob.com/

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เหลือเวลาสมัคร 22 วัน!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ