สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ( ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 )

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : -

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา

ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโทภายในวันที่สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในวันที่สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโทภายในวันที่สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในวันที่สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศรับสมัคร

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศรับสมัคร

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ : https://fpo.thaijobjob.com

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เหลือเวลาสมัคร 10 วัน!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ