สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ( 1 ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ 10200 )

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15000-16500

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
(3) หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
พ.ศ. 2562
(4) หลักการจำแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ
(5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
(6) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
และการวิเคราะห์งบการเงิน

ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปิดรับสมัคร : วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ : https://krisdika.thaijobjob.com

ไฟล์รายละเอียดการสมัคร : เปิดดูเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์


เหลือเวลาสมัคร 11 วัน!

เริ่มเปิดรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ จะปิดรับสมัครใน วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563.


เป็นกำลังใจให้เรา ช่วยกด Like และ Share ด้วยนะครับ